Cookies disclaimer

I agree Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.

Terms and Conditions

Hieronder staan de gebruiksvoorwaarden voor alle - gratis en betaalde - downloads die via esplora.nl, esplora.be en de Esplorashop worden aangeboden.

1. Ondernemer

De eigenaar van alle auteursrechten is de onderneming handelend onder de naam Katerborg Activiteiten – Spinelstraat 23 – 9743 HS Groningen. KvK-nummer: 81428359. Btw-identificatienummer: NL003564473B44. Deze zal hier verder worden benoemd als ‘uitgever’

2. Downloadbare PDF’s

De downloadbare wandelingen, puzzeltochten, kidsroutes en andere via de websites beschikbaar gestelde PDF’s, zullen hier verder worden benoemd als ‘PDF’s’.

3. Gebruiker

Iedereen die PDF’s downloadt van de uitgever Katerborg Activiteiten, wordt hieronder benoemd als ‘gebruiker’.

4. Registreren

Om gebruik te maken van onze gratis PDF’s is geen aankoop verplicht, maar dient de gebruiker zich wel te registreren. Door registratie als gebruiker, wordt de gebruiker automatisch aangemeld voor onze nieuwsbrief. Bij ontvangst van de eerste (en elke volgende) nieuwsbrief kan de gebruiker zich hiervoor laagdrempeling ook weer uitschrijven.

5. Intellectueel eigendom

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen behoudt uitgever de auteursrechten en alle overige rechten van intellectueel eigendom op de door haar verstrekte PDF’s. De PDF’s mogen alleen privaat voor niet-commerciële doeleinden worden gebruikt. Niets uit deze PDF’s mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, online publicatie, databanken of op welke wijze ook zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

6. Opt-in

De gebruiker aanvaardt dat zijn gegevens voor direct-marketingdoeleinden worden gebruikt door uitgever op het moment dat de gebruiker geen gebruik maakt van de uitschrijflink in de nieuwsbrief. Onderaan iedere mailing vind je de mogelijkheid om je gegevens aan te passen of om je af te melden. Als je je gegevens aan wilt passen of jezelf uit onze bestanden wilt laten halen, kun je contact met ons op nemen via info@esplora.nl

7. Bescherming persoonlijke gegevens

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in ons privacybeleid tenzij we van tevoren jouw toestemming hiervoor hebben verkregen. Gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.

8. Informatiebronnen en aansprakelijkheid

De informatie voor de PDF’s komt uit betrouwbare en zorgvuldige geselecteerde bronnen. De uitgever kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele foutieve informatie of het gebruik van deze informatie en zijn eventueel nadelige gevolgen.

9. Gebruik GPS-tracks

Als hulpmiddel stelt de uitgever op zijn website GPS-tracks beschikbaar. Ook in de PDF is een plattegrond met een route te vinden. De route is zorgvuldig gemaakt ten tijde van publicatie. Uitgever kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verkeersovertredingen en/of ongevallen die gebeuren tijdens het gebruik van deze gps-tracks/routes.

10. Betaalde downloads

Voor de betaalde PDF’s geldt dat de overeenkomst tot stand is gekomen, zodra er op de knop 'bestellen (met betaalverplichting)' is geklikt. Na ontvangst van de betaling door uitgever, wordt de bestelde PDF per e-mail uitgeleverd. Door de aard van het product is het niet mogelijk om ze terug te zenden en is er geen herroepingsrecht. Wij bieden echter wel een niet-goed-geld-terug-garantie. Heb je een product gedownload en ben je niet tevreden? Mail ons dan op info@esplora.nl